Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Vedelgaas

Vedelgaas (LPG – Liquified Petrol Gas) on maailmas laialt kasutust leidnud energiaallikas, mida toodetakse kahel viisil: 60% eraldatakse maagaasi maardlatest, kus see on valmis kujul koos metaaniga ja 40% saadakse toornafta rafineerimisel, kus kaastootena valmivad veel bensiinid ja diiselkütused. Ammustel aegadel põletati vedelgaasi rafineerimisel kui kõrvalnähtust, kuid alles hiljem märgati, et seda saab ka varuda.

Kuigi vedelgaas on seotud kaudselt maagaasi tootmise ja toornafta rafineerimisega, on tänaseks selgelt väljakujunenud eelistega energiaallikas võitmas suuremat populaarsust.

Maagaasi ja nafta kaevandamisel eralduvad veel mitmed erinevad gaasid ja vedelikud, millest umbes 5% moodustabki vedelgaas. Enne kui maagaasi ja naftat saab transportida või kasutada, tuleb eemaldada need gaasid, mis on natuke raskemad.
Toornafta rafineerimine on aga veelgi keerukam protsess, mis koosneb mitmetest etappidest. Atmosfääriline destillatsioon, reformatsioon ja krakkimine on vaid mõned etapid, kus naftast eraldatakse vedelgaas. Samas on selline tootmine ka vältimatu, kuna vedelgaasid (propaan ja butaan) on lõksus toornafta sees. Tihedas seoses nö looduslikud gaasid tuleb aga eraldada, et toornaftat saaks transportida torudes ja tankeritega.

Nafta rafineerimisel on vedelgaas üks esimestest toodetest, mis valmib enne raskemate kütuste juurde asumist nagu bensiin, diisel ja kütteõli. Ligikaudu 5% tavalisest naftabarrelist rafineeritakse vedelgaasiks, kuigi potentsiaalselt on võimalik 40% barrelist konventeerida vedelgaasiks.