Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Ühinemine

PRESSITEADE
02.04.14
Ühinemine vedelgaasiturul pakub sünergiat.

13. märtsil sõlmitud ühinemislepingu järgselt on Vedelgaas OÜ ja VDG OÜ alates 01. aprillist tegevad ühise ärinime Vedelgaas OÜ all aadressil Võru 254, Tartu.

Senini gaasiseadmetele keskendunud VDG OÜ ja gaasimüüja Vedelgaas OÜ ühinemise tulemusena tekib meeskond aastakümnetepikkuse kogemusega vedelgaasispetsialistidest, kes on juba tõestanud oma koostöövõimet kliendisoovide rahuldamisel.

Vedelgaas (LPG) on Eestis kasutusel toorainena, tehnoloogiates, kiirgusküttena, mootorites ja paljudes muudes tegevusvaldkondades. Vedelal kujul surveanumates transporditav propaan ja butaan võimaldavad gaasiseadmeid kasutada maagaasivõrgustikust sõltumata. Energia mobiilsus on eeliseks ka Venemaast tuleneva geopoliitilise riski hajutamisel.

Elektrist peaaegu poole soodsam energiaallikas võimaldab infrapunatehnoloogiat kasutades kokku hoida küttekulusid, vähendada tootmises omahinda ning halduses üldkulusid. Kümneid gaasitanklaid ehitanud meeskond on aastate jooksul toonud AEGPL-i (Euroopa Vedelgaasi Assotsiatsiooni) üritustelt kaasa rahvusvahelise kogemuse ning väärtuslikud kontaktid. Esindusõigusega on kaetud globaalsed tipptootjad: Algas-SDI (aurustid), VPS (mahutid), Rego (armatuur), Adast (tankurid).

Firma juhatuse liikme Rainer Puusepa sõnul loob ühinemine paremad tingimused klientidele “võtmed kätte” lahenduste pakkumiseks. “Juba tänasel hetkel oleme ainuke vedelgaasifirma, kes ise süsteeme projekteerib ning korraldab kogu ahela igapäevaste tarneteni välja,” ütles Puusepp.

Ühinemisprotsess on plaanis lõpule viia mai kuu alguseks ja see ei mõjuta tänaste lepingute täitmist ega uute tellimuste esitamist. Ühinenud Vedelgaas OÜ on suuruselt kolmas vedelgaasifirma, mis pakub mahuti- ja autogaasi teenuseid üle Eesti. Ettevõttes töötab 5 spetsialisti ning käesoleval aastal on plaanis tegevust jõudsalt laiendada.