Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Tehnilist

Vedelgaas on lõhnatu ja värvuseta põlev aine, mis normaalrõhul on gaasilises olekus, kuid surve all vedelas olekus. Vedelgaasi lõhnastatakse selleks, et lekkeid tuvastada. Oluline on meeldejätta, et vedelgaas on kaks korda kergem veest ja kaks korda raskem õhust. Sellisel kujul sööbib mällu tema kaks olekut, kus mahutis koguneb vesi alla ja gaasilises olekus vajub gaas madalamatesse kohtadesse.

Normaaltingimustes vedelgaas sõna otsesmõttes keeb ja toodab seeläbi pidevalt põlevat gaasi juurde. Süttimiseks on aga vaja kindlat õhu ja gaasi konsentratsiooni, mis on ligikaudu 2-10%. Süütamisallika enda temperatuur peab olema vähemalt 410C.

Vedelgaasi puhta põlemise jääkideks on CO2 ja H2O ehk süsihappegaas ja veeaur, mis on mõlemad vabalt looduses esinevad ained. Põlemisprotsessis eraldub ka soojus, mis on valdavalt põhieesmärgiks.

Vedelgaasi erikaal sõltub väga palju ümbritsevast temperatuurist. Nii võib +20C juures propaan kaaluda 0,50 kg/l ja -20C juures butaan 0,64 kg/l. Seepärast müüaksegi vedelgaase valdavalt kaalu järgi. Ka kütteväärtust on seeläbi lihtsam arvutada: 12,8 kWh/kg
Tihti ajavad kliendid segamini maagaasi (metaan) ja vedelgaasi (propaan, butaan). Kõige tähtsam on arvestada teadmisega, et maagaas on õhust kergem ja hajub kõrgemas suunas.

Vedelgaas koosneb kahest peamisest komponendist: propaan ja butaan. Nendel kahel süsivesinikul on palju ühist, kuid ka mõned erinevused. Molekulaarvalemiga C3H8 propaan hakkab aurustuma näitaks -42C juures ja butaanil C4H10 on aurustustemperatuur -1C.