Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Puhas põlemine

Propaani põlemisvalemiks on C3H8 + O2 --> 3CO2 + 4H2O, mille tagajärjel eraldub iga kilogrammi kohta 12,8 kWh energiat.

« Tagasi