Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Põllumajandus

Vedelgaasi kasutatakse põllumajanduses mitmeti: termiliseks kuivendamiseks, viljakuivatamiseks, farmi sõidukipargi kütuseks ja taimekahjurite tõrjumiseks. Kauged maakohad, mis on infrastruktuuridest ära lõigatud, saavad kasutada maagaasi eeliseid ja võimsust, mida elektijuhtmetesse ealeski ei investeeritaks.
Lisaks põllumajanduslikele kasutusaladele on vedelgaasil oma sõna kaasa rääkida ka paljudel teistel innovaatilistel teemadel.

 

Viljakuivatid

Tänu puhtale põlemisele võimaldab vedelgaas viljakuivatites kasutada otseküttesüsteeme, kus 100% soojusest suundub eesmärki täitma. Vilja hulka ei satu põlemisjääke, puudub viljapõlengute oht ja eemaldatakse veesetted. Kasutuses on ka otsepõletid, mis vähendavad süsteemide halduskulusid ning pikendavad eluiga. Tahma kogunemine on vedelgaasi puhul välistatud.
Kasvuhooned
Katmikalad ja aianduskeskused saavad gaasiga tekitatud infrapunakiirguselt oma soojuse ja kasvamiseks vajaliku CO2 selliselt, et maksimaalne intensiivsus oleks taimede tasemel. Samuti võimaldab infrapunakiirgus kütta osaliselt hoides kulud all ning isolatsiooniinvesteeringuid ei pea suures mahus tegema. Erinevad kultuurid samas ruumis saavad tsoonide kaupa endale vajaliku soojusintensiivsuse ja ettevõtja saab paindliku tootmisgraafiku. Vedelgaasisüsteem võtab väga vähe ruumi ning tootmispind töötab palju efektiivsemalt.

Kasvuhooned

Katmikalad ja aianduskeskused saavad gaasiga tekitatud infrapunakiirguselt oma soojuse ja kasvamiseks vajaliku CO2 selliselt, et maksimaalne intensiivsus oleks taimede tasemel. Samuti võimaldab infrapunakiirgus kütta osaliselt hoides kulud all ning isolatsiooniinvesteeringuid ei pea suures mahus tegema. Erinevad kultuurid samas ruumis saavad tsoonide kaupa endale vajaliku soojusintensiivsuse ja ettevõtja saab paindliku tootmisgraafiku. Vedelgaasisüsteem võtab väga vähe ruumi ning tootmispind töötab palju efektiivsemalt.

 

 

Farmid

Kanafarmides pole ei kütteõli ega elektriga võimalik saavutada sellist stressivaba keskkonda, kus kerge niiskusega õhk ja täpne temperatuurihoidmine võimaldab kiiremat kasvu ja ühtlasemat sulekihti. Vedelgaasiga on väiksem risk ka elektrikatkestuste ja voolukõikumiste kahjude tekkeks. Pole kütusejääke ega soojuslampide vahetamist.
Seakasvatustes on kiire reageerimisega infrapunakiirgurid sobilikud võõrutusruumides, kus põrsad saavad vajaliku soojuse. Vedelgaas on kasutuses ka taustkütteks emiste ja nuumamisruumides, sealhulgas ka mobiilsete põrsakasvatusüksuste tarbeks.

 

Mahepõllundus

Leegiga umbrohutõrje on üks mahetootmise võimalusi, kus kontrollitud kõrge temperatuuriga puhas leek teeb ära suure hulga pestitsiidide töö ning toodang jääb mürkidest puutumata. Selline tehnoloogia hakkab üha rohkem populaarsust koguma, kuna mürkide hulk aedviljades on kahetsusväärselt suur.