Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Mahutigaas

Vedelgaasi paindlikkus transportimisel on andnud talle rahvasuus ka teise nime – mahutigaas. Kuna suhteliselt kergesti veeldatud gaas on surveanumates transporditav ja lihtsasti käideldav, siis kogu vedelgaasivarustus algabki korralikust mahutist.
Propaani ja butaani hoiustavad mahutid on surveanumad töörõhuga umbes 16 bari. Mahuteid paigaldatakse nii maapealseid kui ka maa-aluseid. Vahepealne lahendus on veel maaga kaetud mahuti, mille keskkoha telg jääb maapinnaga ühele joonele, kuid maapinna kiht kaetakse mahutile. Nii jääb kogu installatsioonist nähtavale vaid hooldusluugiga küngas. Mahuti on varustatud mitmete abiseadmete, ventiilide, klappide ja näidikutega ehk armatuuriga.

Vastavalt süsteemi ülesehitusele, paigaldatakse mahuti juurde pumbakeskus, mis madalamatel temperatuuridel või suuremate võimsuste juures aitab vedelgaasil mahutist edasi liikuda. Harilikult on vedelgaasil aga oma rõhk, mis kogu süsteemi käimas hoiab.
Järgmiseks oluliseks süsteemi komponendiks on aurustuskeskus, mille eesmärgiks on vedelal kujul kütus gaasiliseks muundada ning keskrõhuga tarbimisse saata. Soojus vedelgaasi aurustamiseks saadakse kas elektri baasil või vedelgaasist endast (otseküttega aurustid). Kogu seadmeterägastikku ühendab rohke armatuuriga terastorustik.

Tarbimisseadmeid on erinevates tööstusharudes küll niipalju, et selle valdkonnaga tegelevad juba teised spetsialistid, kuid lihtsamate põleteid puudutavate küsimustega saame loomulikult abiks olla. Erilisi tehnoloogiaid on ettetulnud ka lausa vedelfaasi otsepõletite kujul, kus kogu varustussüteemi võib välja jätta. Selleks et saada täpsemat ülevaadet oma vajadustest, võtke meiega ühendust