Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Ajalugu

Nafta- ja gaasituru hilise areneja - vedelgaasi sünniajaks saab nimetada 20-nda sajandi algusaastaid, mil tegeldi innukalt bensiini aurustumise probleemiga. 1911 aastal avastas Ameerika keemik Walter Snelling, et aurustumise peamisteks põhjusteks on propaan ja butaan. Peagi arendas ta välja ka praktilise meetodi nende eraldamiseks bensiinist.

Esimene tootmine sai alguse 1920-ndatel ja suuremad tehingud alles 1950-ndatel. Laiaulatuslik tarbimine sai tuule tiibadesse alles hiljem. Suur kütusefirma tutvustas Prantsusmaale vedelgaasi 1930-ndatel ja 1938 ehitati balloonigaasi villimisliin Veneetsia lähedusse, kuid edasised arengud lõikas ära puhkenud sõda. 1950-ndatel hakati tootma vedelgaasi balloone kodumajapidamistele ja neid turustati litsentsi alusel üle maailma.

Areng jätkus rafineerimisvõimaluste kasvades 1960-ndatel, mil kütteõli asendas kivisõe tööstusliku kütusena. Vedelgaasi müügimaht Euroopas kasvas jõudsalt: 300 000 tonni 1950-ndatel, 3 miljonit tonni 1960-ndatel ja 11 miljonit tonni 1970-ndatel.

Kuni 1970-ndateni oli vedelgaas siiski regionaalne äri erinevate hinnastamise, transpordi ning ostjate-müüjatega. Esimene rahvusvaheline tehing toimus 1950-ndatel USA ja Lõuna-Ameerika vahel. 1973-nda aasta kütusekriis oli aga murdepunktiks. Paljud kütuserikkad riigid ehitasid veeldamise tootmisjaamu kui mõistsid vedelgaasi ekspordi tasuvust. Kesk-Ida võimsuste suurenemine oli aastatel 1975-1985 muljetavaldav: 6 miljonit tonni 1975 aastal kasvas 17 miljoni tonnini 1980 aastal ja 30 miljoni tonnini 1985 aastal. Peale Kesk-Ida kasvasid võimsused ka Austraalias, Indoneesias, Alžeerias, Põhjameres ja Venezuelas. 1980-ndad kujunesid vedelgaasiekspordi laiaulatuslikuks ekspansiooniks üle maailma. Vedelgaasi turg sai tõeliselt globaalseks, kuna tootjad vajasid ostjaid hoolimata sellest kas nad asusid Aasias, Euroopas, USA-s või Lõuna-Ameerikas.